10 Tempat Bersejarah di Kota Madinah

10 Tempat Bersejarah di Kota Madinah

Madinah (/ məˈdiːnə/; bhs Arab : المدينة المنورة, al-Madīnah al-Munawwarah, ” kota yang bersinar ” ; atau المدينة, al-Madīnah (pengucapan Hejazi : almaˈdiːna), ” kota “), juga ditransliterasikan sebagai Madīnah, yaitu satu kota di Hejaz, sekalian ibukota daei Propinsi Madinah di Arab Saudi. Dalam kota ini ada Masjid Nabawi (” Masjid Nabi “), tempat dimakamkannya Nabi Islam Muhammad, serta kota ini dapat adalah kota paling suci ke-2 dalam agama Islam sesudah Mekkah.

10 Tempat Bersejarah di Kota Madinah
10 Tempat Bersejarah di Kota Madinah

Madinah yaitu maksud Nabi Muhammad untuk lakukan Pindah dari Mekkah, serta dengan cara berangsur-angsur beralih jadi ibukota Kekaisaran Muslim, dengan pemimpin pertama langusung oleh Nabi Muhammad, lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali. Kota ini jadi pusat kemampuan Islam dalam beberapa era komune Muslim mulai tumbuh. Madinah yaitu tempat untuk tiga masjid tertua yang pernah di bangun, yakni Masjid Quba, Masjid Nabawi, 1 serta Masjid Qiblatain (” masjid dua kiblat “). Umat Muslim yakin kalau penyelesaian dari rangkaian penurunan surah alquran di terima Nabi Muhammad di Madinah, yang di kenal sebagai surah Madaniyah yang terlihat ketidaksamaannya dengan surah Makkiyyah. 23

Seperti kota Mekkah, non-Muslim tak diperbolehkan masuk lokasi suci Madinah (namun tak masuk ke sisi pusat kota) berdasar pada ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

Sampai 2010, Kota Madinah mempunyai populasi sejumlah 1, 183, 205. 8 Lihat dari sejarahnya, waktu saat pra-Islam kota Yathrib diduduki oleh masyarakat Yahudi. Lalu nama kota beralih jadi al-Madīna-tu n-Nabī atau al-Madīnatu ‘l-Munawwarah (المدينة المنورة ” kota yang bercahaya ” atau ” kota yang bersinar “). 9 Nabi Muhammad dimakamkan di Madinah, dibawah Kubah Hijau, berdampingan dengan dua Khalifah Rasyidin, Abu Bakar serta Umar bin Khattab, yang dulunya adalah tempat tinggal Nabi Muhammad.

⇒ Sejarah Kota Suci Madinah ⇐

Madinah berjarak 210 mile (340 km) dari Mekkah serta sekitaran 120 mile (190 km) dari garis pantai Laut Merah. Tempat ini mejadi tempat yang paling strategis di lokasi Hejaz, sebagian aliran sungai mengaliri kota ini. Tiap-tiap batas kota dikelilingi oleh bukit serta gunung

Kota lama Madinah sesungguhnya berupa bulat telur, dikelilingi benteng-benteng yang kuat, sekitaran 30 to 40 feet (9. 1 to 12. 2 m) tingginya, tertanggal mulai sejak era ke-12 benteng itu diperlengkapi menara. Benteng itu mempunyai empat gerbang, yakni Bab-al-Salam, atau gerbang Mesir, di kenal lantaran memiliki bentuk yang indah. Selain tembok kota, batas utara serta selatan dibatasi oleh perumahan, tempat kosong, kebun-kebun serta taman. Benteng itu dihancurkan pada saat Saudi bersamaan perubahan serta pelebaran Masjid Nabawi.

Makam Fatimah (anak perempuan Nabi Muhammad) serta Hasan (cucu Nabi Muhammad), ada di Jannatul Baqi, serta Abu Bakar (khalifah pertama sekalian mertua Nabi Muhammad), serta Umar (Umar ibn Al-Khattab), khalifah ke-2, juga dimakamkan di sini. 10

Karena Pemerintah Arab Saudi mengaplikasikan system keagamaan, jadi pemerintah melarang untuk non-Muslim masuk kota Madinah.

Pada saat lantas membutuhkan saat cukup lama untuk meraih Madinah (lebih kurang sebulan) dengan memakai Unta. Sedang sekarang ini bisa ditempuh lebih kurang 6 jam lewat jalan bebas kendala yang di bangun oleh pemerintah Arab Saudi. Pada saat kekuasaan Usmaniyah Turki, ada jalur kereta api yang menghubungkan Madinah dengan Amman (Yordania) dan Damaskus (Syria) yang disebut sisi dari jalur kereta api Istambul (Turki) -Haifa (Israel) yang di kenal dengan nama Hejaz Railway. Saat ini jalur itu telah tak ada lagi serta stasiun kereta api Madinah jadikan Museum. Jalur ini dulu dipakai untuk kelancaran pengangkutan jamaah haji. Sekarang ini terkecuali memakai jalan darat, kota Madinah bisa dibuka lewat Hawa dengan bandara bertaraf internasional yang terlebih dipakai pada musim haji terkecuali bandara king Abdul Aziz di Jeddah

Tersebut kami hidangkan 10 tempat paling bersejarah di kota Madinah Munawwarah-Arab Saudi yang umum jadi destinasi beberapa jamaah Haji serta Umroh dari Indonesia :

  1. Masjid Nabawi (Masjid Nabi)

Masjid Nabawi ada di Kota Madinah, Arab Saudi. Masjid ini di bangun oleh Nabi Muhammad SAW serta jadi tempat makam beliau serta beberapa sahabatnya. Masjid ini adalah satu diantara Masjid yang paling utama untuk umat Muslim sesudah Masjidil Haram di Mekkah serta Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina.

Masjid Nabawi yaitu masjid ke-2 yang di bangun oleh Rasulullah SAW sesudah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan pindah beliau dari Mekkah ke Madinah. Masjid Nabawi di bangun mulai sejak bebrapa waktu pertama Rasulullah SAW tiba di Madinah, tepatnya ditempat unta tunggangan Nabi SAW hentikan perjalanannya.

  1. Makam Nabi Muhammad SAW

Makam Nabi Muhammad SAW satu diantara tempat bersejarah madinah yang terdapat di samping timur Masjid Nabawi. Ditempat ini dulu ada dua tempat tinggal, yakni tempat tinggal Rasulullah SAW berbarengan Aisyah serta tempat tinggal Ali dengan Fatimah. Mulai sejak Rasulullah SAW meninggal dunia pada th. 11 H (632 M), tempat tinggal Rasulullah SAW terdiri dua.

Sisi arah kiblat (selatan) untuk makam Rasulullah SAW serta sisi utara untuk rumah Aisyah. Mulai sejak th. 678 H (1279 M), pada saat Dinasti Mamluk, di atasnya dipasang Kubah Hijau. Pas dibawah Kubah Hijau jasad Rasulullah SAW dimakamkan. Di situ juga dimakamkan ke-2 teman dekat, Abu Bakar serta Umar bin Khattab yang dimakamkan di bawah kubah, berdampingan dengan makam Rasulullah SAW.

  1. Raudhah

Raudhah yaitu ruangan dibagian depan segi kiri Masjid Nabawi Madinah, terdapat diantara mimbar serta kamar Rasulullah SAW. Untuk jutaan jamaah haji dari semua penjuru dunia yang tengah ada di Madinah, Raudhah jadi satu diantara tempat yang paling dituju untuk bermunajat dalam rangkaian beribadah, sesudah Arafah serta Multazam di Masjidil Haram.

Raudhah yaitu tempat yang mempunyai keutamaan lantaran rahmat serta anugerah kebahagiaan yang turun ke tempat itu diakui seperti anugerah yang turun ke taman surga, lantaran banyak dzikir pada Allah SWT yang dikerjakan terus-terusan di tempat itu. Raudhah juga dikira sebagai taman surga.

  1. Makam Baqi’

Baqi’ yaitu tanah kuburan untuk masyarakat mulai sejak jaman jahiliyah hingga saat ini. Jamaah haji yang wafat di Madinah dimakamkan di Baqi, letaknya di samping timur dari Masjid Nabawi. Di sinilah makam Ustman bin Affan ra, beberapa istri Nabi, putra serta putrinya, serta beberapa teman dekat dimakamkan.

  1. Masjid Quba

Masjid Quba yaitu Masjid pertama yang di bangun oleh Rasulullah SAW pada th. 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba, sekitaran 5 km di samping tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran dijelaskan kalau Masjid Quba yaitu Masjid yang di bangun atas basic takwa.

  1. Masjid Qiblatain

Masjid Qiblatain atau Masjid dua kiblat yaitu satu diantara tempat bersejarah madinah serta masjid populer di Madinah. Masjid ini awal mula di kenal dengan nama Masjid Bani Salamah, lantaran Masjid ini di bangun diatas sisa tempat tinggal Bani Salamah. Pada permulaan Islam, orang lakukan Shalat dengan kiblat kea rah Baitul Maqdis (Masjidil Aqsa Palestina).

Lalu terakhir turun wahyu pada Rasulullah SAW untuk memindahkan kiblat kea rah Masjidil Haram di Mekkah. Momen itu berlangsung pada th. ke-2 Hijriah hari senin bln. rajab saat Dzuhur di Masjid Bani Salamah ini. Saat itu Rasulullah SAW tengah shalat dengan menghadap kea rah Masjidil Aqsa.

  1. Jabal Uhud (Gunung Uhud)

Jabal Uhud yaitu bukit yang menyukai kita serta kita mencintainya. Demikian Nabi bersabda masalah Jabal Uhud, bukit kemerahan sebagai saksi gugurnya beberapa syuhada di Madinah. Uhud yaitu lokasi perang besar pada golongan Muslim dengan kafir Quraisy yang kejadiannya selalu dikenang sampai akhir saat.

  1. Makam Hamzah Paman Nabi SAW

DuniaTimteng – Tersebut kami hidangkan 10 tempat paling bersejarah di kota Madinah Munawwarah-Arab Saudi yang umum jadi destinasi beberapa jamaah Haji serta Umroh dari Indonesia :

  1. Parit Khandaq (Masjid Khamsah)

Terdapat sekitaran 3 km samping barat laut Masjid Nabawi. Histori Masjid Khamsah ini bermula dari perang Ahzab. Golongan muslimin sejumlah 3000 pasukan bertemu dengan pasukan koalisi yang terbagi dalam 4000 pasukan kafir Quraisy yang berhimpun dengan pasukan Yahudi dari Bani Quaraidhah dan sebagainya sejumlah 6000 orang, hingga pasukan paduan itu sejumlah 10. 000 orang.

Untuk hadapi pasukan Ahzab ini, Salman al-Farisi memberi input yang cemerlang lewat cara bikin parit (Khandaq) selama lebih kurang 2, 5 km, kedalaman lebih kurang 3, 5 mtr. serta lebar lebih kurang 4, 5 mtr.. Golongan muslimin bertahan di belakang parit itu, hingga pasukan lawan memperoleh kesusahan untuk menyerang dengan cara segera.

  1. Jabal Magnet

Penamaan Jabal Magnet cuma populer di kelompok beberapa orang Indonesia. Warga asli Madinah sendiri menyebutnya sebagai “Manthaqotul Baido” (tanah putih). Jabal Magnet terdapat kurang lebih 60 km. dari Kota Madinah dengan tempat kanan kiri ada perbukitan. Namanya memanglah tidak setenar tempat bersejarah yang lain yang ada di kota suci Madinah serta Makkah, seperti Jabal Uhud, Baqi’ ; Jabal Rahmah, serta yang lain. Tetapi, “Jabal Magnet” (Bukit Magnet) tiap-tiap th. senantiasa dikunjungi jutaan manusia dari beragam belahan dunia yang tengah menunaikan haji serta umrah maupun sebatas wisata.